Anaokulları için pedagojik danışmanlık

Uzun yıllar anaokullarında,öğretmen ve  kurucu/yönetici olarak çalışmış bir uzman olarak ;bu sektördeki bilgi birikimimi paylaşmak için , aşağıdaki alanlarda anaokulları ile işbirliği yapmaktayım.

Bu alanlar;

* Çocukların ilköğretim okullarına hazırlanması için uygulanması gereken eğitim programını oluşturmak, 

* Çocukların gelişimlerinin yaşlarına uygun olup olmadığını belirlemek,

* Gelişimsel geriliği olan çocuklar var ise ,onları belirledikten sonra ailelerini bu konuda uyarmak ve izleyecekleri eğitim programına karar vermek,

* Özel öğrenme güçlüğü, DEHB, yaygın gelişimsel bozukluk vb. özellikleri olan  çocukları ilköğretime başlamadan önce fark edip,biran önce eğitim takviyesine başlanmasını sağlamak,

* Öğretmenlerin yukarıda açıklanan özel durumlar hakkında bilinçlendirmek ve velilerle koordineli bir şekilde problemlerin çözümüne odaklanmalarına rehberlik etmek,

* Velilere farklı konularda seminerler vermektir.