Özel Eğitim

Bazı çocuklar ,duygusal ya da bilişsel olarak ,yaşlarının gelişimsel özelliklerine ulaşamayabilirler. Bu gelişimsel farklılık fizyolojik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak oluşabilir. Burada önemli olan erken tanı koyup,bireysel eğitim vererek,yaşıtları ile arasındaki açığı kapamak ve çocuğun kendi yaşının gelişimine ulaşmasını sağlamaktır.Bunun için özel eğitime mümkün olduğunca erken yaşlarda başlanması ,açığı kapatmak ve okul yaşamlarında zorlanmalarını önlemek açısından çok önemlidir.Kurumumuzda

* Okula hazırlık,
* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
* Özel öğrenme güçlüğü,
* Gelişim problemleri,
* Otizm, asperger sendromu vb. alanda özel eğitim verilmektedir.