Oyun Terapisi

Oyun; çocukların duygu ve düşüncelerini kolayca ifade ettikleri yapılandırılmış  bir ortamdır.Oyun yoluyla çocuklar ;yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını geliştir.Kendi duygusal süreçlerini fark eder.Kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini geliştirirler. 

Oyun çocukların  sosyal,duygusal,fiziksel ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur. Çocuklar ,oyun sırasında yaşadıkları olayları tekrar deneyimleyip hem , yaşadığı problem ve çatışmaların üstesinden gelmek üzere farklı seçenekler bulabilir, hem de bizlere yaşadıkları kaygı,öfke ve benzeri duyguları hakkında ipuçları verirler…

Terapistin samimiyeti ve çocuğu koşulsuz kabul etmesiyle kurulan iletişimde çocuklar kendilerini daha rahat ortaya koyarlar.Çocuk güven ilişkisi içinde ihtiyaç duyduğu davranışları rahatça sergiler.Çocuk merkezli oyun terapisi ,çocukların duygularını daha iyi anlayıp,ifade etmelerine,problem çözme becerilerinin gelişmesine,sorunlu davranışlarının azalmasına ,çatışmalarla başa çıkmalarına ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur.

Çocuk merkezli oyun terapisinin yardımcı olduğu alanlar;

* Saldırgan davranışlar,
* Aşırı çekingenlik,
* Davranışsal Gerileme,
* Kaygı ve korkular,
* Özgüven ve sosyal beceri sorunları,
* Uyku-yemek ve tuvalet sorunları,
* Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada .yaşanan sorunların çözümlerinde etkili olmaktadır.