Seminer Çalışmaları

Ebeveynlere , eğitimcilere ve öğrencilere yönelik anaokulları, ilköğretim okulları ve liselerde değişik konularda seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler, okulların talebi ve yönlendirmesi ile kendi binalarında , gereksinime göre daha önceden belirlenen konular hakkında verilmektedir.Buradaki amacımız veli,öğretmen,öğrenci iletişim ve etkileşiminin kalitesini arttırarak,genel başarının artmasını sağlamaktır.