Zeka Testleri ve Projektif Testler

Zeka intellegent (bilişsel) ve emotional (duygusal ) olmak üzere iki farklı alanda gelişim göstermekte ve ölçülmektedir.Zeka bireyin bilişsel ve duygusal  becerilerini kullanabilme potansiyelidir. Zeka testleri ile kişilerin zihinsel gelişim geriliğinin yada zihinsel üstünlüğünün değerlendirilmesi yapılabilmektedir. 

Yapılan bu testler sonucunda,bireyin sözel ya da performans alanlarındaki becerilerinin gelişimine bakılır. Hangi alanlarda  desteklenmesi gerektiğine karar verilir.Kişiye özel eğitim programları hazırlanır. Kurumumuzda Wisc-r,Goodenough, Metropolitan okul olgunluğu ,Porteus labirentleri vb. testler uygulanmaktadır. 

Bu testlere ek olarak ;  duygusal problemlerin eşlik ettiği düşünülen durumlarda bazı  projektif testlerde uygulanmaktadır.Bu projektif testlerde çocuklar kendileri ,aileleri, ve problemleri hakkında bilgi verirler.