Ergen Gelişim

Ergenliğe;
Kızların 11-13, Erkeklerin 13-15 yaşlarında girdiği düşünülüyor..

• Devamlı ayna önündedirler, 
• Çevrelerindeki herkesin kendileriyle ilgilendiğine inanırlar, 
• En önemli şey dış görünüştür, 
• Benlik kavramı geliştirmeye başlarlar. Bireyin kendisi, fiziksel ve sosyal çevresiyle olan etkileşimi sonucu, kendine ait duygu,değer ve kavramlar sistemidir. 
• Olumlu benlik kavramına sahip olmada beden imgesinin olumlu olmasının önemi büyüktür. 
• Olumsuz beden algısından kaynaklanan reddedilme duygusu 
• Sürekli değişim ve gelişim içindedir, 
• Otoriteye karşıdır, söz dinlemez, hata bulur, 
• Eleştirme tutumu gösterir. 
• Kimlik karmaşasına düşer, 
• Kendisine güven duyulmaması onda kaygı yaratır, 
• Kendisi ile çok ilgilidir, başkalarının kendisi hakkındaki düşüncelerini çok önemser, 
• Kararsızdır, özgür bırakılmak ister, 
• Okul başarısında düşme olabilir., 
• Kendini yetişkin olarak kabul ettirme çabası içindedir.

Fiziksel Gelişim
• Fizyolojik değişimler,
• Hormonal değişimler,
• Kemik ve kaslarda büyüme

Zihinsel Gelişim
• Anlama, kavrama, akıl yürütme,matematiksel beceriler,
• Soyut düşünce gelişir.
• Kendisinden farklı bakış açılarını kabul eder.
• Çevrelerindeki aksaklıkları değiştirebileceklerini düşünür,
• Dini ve felsefi konulara ilgileri artar.

Duygusal Gelişim
• Empati kurabilir,
• Yaşadığı olumsuz duygularda kolayca agresifleşebilir.
• Duygularını arkadaşları ile paylaşır.
• Günlük tutar, Şiir-öykü yazar.
• Aşık olur, aşırı şekilde hayal kurar.
• Yalnız kalma isteği vardır.
• Sosyal ilişkilerden korkar.

Duygusal Gelişim
• Empati kurabilir,
• Yaşadığı olumsuz duygularda kolayca agresifleşebilir.
• Duygularını arkadaşları ile paylaşır.
• Günlük tutar, Şiir-öykü yazar.
• Aşık olur, aşırı şekilde hayal kurar.
• Yalnız kalma isteği vardır.
• Sosyal ilişkilerden korkar.

 

Sosyal Gelişim
• Arkadaşlarının kendisi için ne düşündüğünü çok önemser, 
• Arkadaşları ile bilgilerini, mahremiyetlerini paylaşır.
• Arkadaş grupları oluşturur,
• Karşı cinsle iletişime girer,
• Kendilerine benzeyen arkadaş seçer,
• Aileleri karşılaştırır,
• Evdeki otoriteye isyankar, grubun ise üyesi olur.
• Sosyal bakış açısı ve değerler sistemini oluşturur.

Kişilik Gelişimi
• Kimlik arayışı-Benlik kavramı,
• Anne-Baba ile olumlu iletişim,
• Yaşıtları ile etkileşim,
• Kendilerine özgü değerler sistemini geliştirmesi,
• Cinsel kimlik gelişimi önemli,

Ergenlik Döneminde Başarılması Gereken Gelişim Görevleri
• Cinsel rolü kabullenme,
• Duygusal bağımsızlığı kazanma, kendi başına karar verme,
• Arkadaşlık yeteneklerini geliştirme,
• Çatışan değerleri uzlaştırma,
• Meslek seçimini yapabilme,
• Benliğini geliştirmesi önemlidir.